Nyhet Ledsen Kvinna 1

Vi vill motverka våld

Inom Arbetsmarknadstorgens uppdrag ingår att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att kunna stötta dig som har erfarenheter av att utsättas för våld kommer vi ställa en rad frågor om våld.