Ungdomstorget

 • Är för dig som har behov av fördjupat stöd till arbete eller studier.
 • Är mellan 16 och 24 år, i vissa fall upp till 29 år.
 • Är skriven i Umeå kommun.
Ungdomstorget

Vuxentorget

 • Är för dig som har behov av fördjupat stöd till arbete eller studier.
 • Är mellan 25 och 64 år.
 • Är skriven i Umeå kommun.
Vuxentorget logo

Samordningsteamen i Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors eller Bjurholm

 • Är för dig som har behov av fördjupat stöd till arbete eller studier.
 • Är mellan 16 och 64 år.
 • Är skriven i någon av nämnda kommuner.
Samordningsteamen logo svart medium

FÖRDJUPAT STÖD

Om du har rätt till fördjupat stöd avgör:

 • Arbetsförmedlingen.
 • Försäkringskassan.
 • Socialtjänsten.
 • Kommunens arbetsmarknadsavdelning & integrationsavdelning.
 • Psykiatriska kliniken.
 • Primärvården.

ARBETE

Om du behöver stöd för att ta dig ut i ARBETE kan du få:                         

 • ta reda på dina arbetsförutsättningar och din arbetsförmåga.
 • stöd att hitta ett arbete som passar just dig.
 • information om arbetslivets grundläggande krav.
 • prova på olika arbetsuppgifter på en arbetsplats eller inom kommunens verksamheter.
 • prova på hur mycket du kan arbeta på en arbetsplats eller inom kommunens verksamheter.

STUDIER

Om du är intresserad av att STUDERA kan du få: 

 • information om studier.
 • vägledning om vad som kan passa dig.
 • hjälp att söka kurser.

HÄLSA

Om du behöver stöd kring din HÄLSA kan du exempelvis få:

 • ta reda på dina behov av sömn, motion och mat.
 • stöd att skapa rutiner i vardagen.
 • stärka din självkänsla.
 • utreda eventuell diagnos.

ORDENS BETYDELSE

Arbetsförmåga betyder:

Hur dina förmågor passar ihop med arbetsuppgifterna och miljön på ett arbete.

Arbetsformaga bild

Arbetslivets grundläggande krav betyder:

Bildstod Motiverad 1

Vilja arbeta – vara motiverad.

Bildstod Tid 3

Komma i tid – ha närvaro varje arbetsdag.

Bildstod Arbeta 1

Utföra ett arbete och slutföra ett arbete.

Bildstod Arbeta 2

Arbeta självständig efter introduktion och upplärning.

Bildstod Arbeta 3

Utföra arbetsuppgifter som man själv inte väljer.

Bildstod Kontakta 1

Meddela frånvaro via telefon – ringa eller skicka sms.

Bildstod Transport 1

Ta sig till och från jobbet.

Bildstod Hygien 1

Ha rena kläder och ha god personlig hygien – god personlig hygien betyder att man är ren på kroppen och har rent hår.

Bildstod Yrken 2

Skilja på arbetets uppgifter och personliga behov.

Bildstod Samarbete 1

Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra.