Vad är Samordningsteamen?

Samordningsteamen är en samverkansmodell i respektive kranskommun som står för tidiga, samordnade och behovsanpassade insatser från olika kompetensområden och verksamheter.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommundelarnas respektive socialtjänster och arbetsmarknads- och integrationsenheter och psykiatriska kliniken slår tillsammans ihop sina insatser och resurser för att möta dig och andra i behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.

Aktuellt

Nyhet Arbetsmarknadstorgen Umearegionen Vi maste prata om valdet 2021
Vi måste prata om Våldet
Publicerad 10/14/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Se filmen från kampanjen Vi måste prata om våldet. Ett samarbete mellan Umebrå, Polisen och Midgårdsskolan.läs mer ❯
Nyhet Mote Distans 1
Läget på Arbetsmarknads­torgen vår/sommar 2021
Publicerad 5/26/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Pandemin har haft en stor påverkan på oss alla på olika sätt. Arbetsmarknaden har förändrats och många har fått tänka om kring sina vägval. Kommande år kommer mycket att handla om att tillvarata befintliga kunskaper, bygga på kunskaper samt uppmuntra till vidare studier. Genom ett tätt samarbete med dig hoppas vi kunna stödja dig på din väg till arbete eller/via...läs mer ❯
Nyhet Ledsen Kvinna 1
Vi vill motverka våld
Publicerad 5/26/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Inom Arbetsmarknadstorgens uppdrag ingår att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att kunna stötta dig som har erfarenheter av att utsättas för våld kommer vi ställa en rad frågor om våld.läs mer ❯
Nyhet Arbete Svetsning 1
Arbetslösheten sjunker
Publicerad 5/24/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Under mars och april har cirka 78 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ett arbete och 7 000 gått till studierläs mer ❯
Nyhet Studier 1
Här är jobben med kortare utbildning att satsa på
Publicerad 5/24/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Anläggningsmaskinförare Elektrikeryrken Lastbilsförare Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Svetsare Träarbetare och snickare Underhållsmekaniker och maskinreparatörer Undersköterskor VVS-montörer *Yrkeslistorna är en prognos fram till 2025.läs mer ❯