Det här kan du göra på egen hand

Klicka dig vidare och läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida om olika stöd, hur du sätter mål och delmål eller hittar ett yrke.

Arbetsprövning

En arbetsprövning ska leda till att klargöra dina arbetsförutsättningar. Arbetsprövningen kan vara i en privat, offentlig eller ideell verksamhet där du kan ta del av handledning och tät uppföljning.

Syftet med en arbetsprövning är att orientera sig i arbetslivets villkor genom att träna specifika arbetsuppgifter, arbetssituationer och på de förväntningar som arbetslivet kräver. Syftet är även att få erfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden.

Exempel på offentliga prövningsplatser där en person kan pröva sin arbetsförmåga i respektive kommuner är:

  • I Vännäs – Returcentrum
  • I Vindeln – Retrå, Servå
  • I Nordmaling – Repa
  • I Robertsfors – Bruksam

Mer information finns på respektive kommuns hemsida. För offentliga prövningsplatser måste du vara skriven i den kommunen där du får ditt stöd.

När dina arbetsförutsättningar och arbetsförmåga är klargjord är det läge söka ett arbete hos en privat eller offentlig arbetsgivare.

Det är alltid arbetsgivaren som väljer vem eller vilka som får en anställning. Har du en funktionsnedsättning kan ett lönebidrag till arbetsgivaren kompensera din nedsättning.

Helhetsperspektiv

För att hitta balansen mellan förmågor, sociala och psykiska färdigheter och egenskaper, vardagsfunktioner (ex. ekonomi), arbete, studier och dina mål kan du behöva stöd av olika yrkesgrupper.

Följande insatser har ett särskilt fokus på din arbets-, studie-, funktions- och/eller aktivitetsförmåga. Vilken eller vilka insatser som blir aktuella för just dig kommer du tillsammans med dina handläggare diskutera inför din planering

Klargöra arbetsförutsättningar

Arbetsmarknadsavdelningarna i kranskommunerna kan i samarbete med dig hitta en lämplig arbetsplats för arbetsprövning hos en privat -eller offentlig arbetsgivare eller i en ideell förening.
Gäller dig som fått ett beslut om samverkan i ett samordningsteam och en planering om arbetsprövning.

Våga Växa

Våga Växa är en gruppinsats för dig som är mellan 16-24 år eller uppbär aktivitetsersättning. Här kan du b.la. få stöd i arbetslivets basala krav.
Mer om Våga Växa

För hemmasittande unga

Hikikomori är för dig mellan 16-25 år som saknar kontakter med myndigheter eller liknande samhällsaktörer, varken arbetar eller studerar och känner dig ofrivilligt isolerad.

Finns möjlighet till studiebesök

Infobroschyr om Hikikomori

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du 16-20 år och inte går i eller har gått i gymnasieskolan/ gymnasiesärskolan kopplas Kommunala aktivitetsansvaret; KAA in. Det innebär att den kommun du bor i ska erbjuda dig individuellt stöd som ska syfta till att du återupptar dina studier, får lämpliga insatser eller matchas mot arbete.

Klargöra funktion och förmåga

Arbetsterapeuten gör arbetsterapeutiska utredningar, bedömningar och behandlingar för att klargöra funktionsnedsättningar som begränsar eller möjliggör ökad aktivitet, vardagshantering och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Psykologen kan göra diagnostiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar inom ramen för specialistpsykiatrin.

Gäller för personer som har etablerade kontakter med psykiatriska kliniken.