Det här kan du göra på egen hand

Klicka dig vidare och läs mer på Arbetsförmedlingens hemsidan om hur du söker jobb eller vilka utbildningar som kan passa.

När du behöver stöd och matchning till arbete

Anpassat stöd och matchning till arbete kan erbjudas på olika sätt beroende på olika faktorer. Det kan ske via Ungdomstorget men också via privata aktörer.

Hur just du ska få stöd och matchning till arbete kommer ske i dialog mellan dig och dina handläggare.

Nedan finner du faktablad om olika vägar till stöd och matchning

Stöd & Matchning via Arbetsmarknad och Integration

Arbetsmarknads­avdelningarna i Krans­kommunerna erbjuder dig som behöver stöd i att hitta ett arbete eller utbildning.

SIUS

SIUS som står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Om du har en funktionsnedsättning och söker arbete kan du få stöd och hjälp av en SIUS konsulent från Arbetsförmedlingen.
Mer om SIUS

Arbetspraktik

Arbetspraktik ger dig förutsättningarna att under en tid får prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats med handledning och på så sätt ge mer praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka dina möjligheter att få en anställning.
Mer om Arbetspraktik

När du behöver stöd till studier

Om det blir aktuellt med studier kan du få stöd med att boka en tid för studie- och yrkesvägledning eller bli informerad om olika arbetsmarknadsutbildningar. Du kan också få hjälp med att boka ett studiebesök till en Folkhögskola.

Nedan finner du faktablad om vuxenstudier

ArbetsmarknadsutbildningVästerbottensvuxFolkhögskolorStudera.nuProva på studier med aktivitetsersättning eller sjukersättningCSN- Centrala studiestödsnämndenLiljaskolan VännäsVuxenutbildning NordmalingVuxenutbildning RobertsforsVuxenutbildning VindelnVuxenutbildning Umeå