Det här kan du göra på egen hand

Klicka dig vidare och läs mer på Arbetsförmedlingens hemsidan om hur du söker jobb eller vilka utbildningar som kan passa.

När du behöver stöd och matchning till arbete

Anpassat stöd och matchning till arbete kan erbjudas på olika sätt beroende på olika faktorer. Det kan ske via Ungdomstorget men också via privata aktörer.

Hur just du ska få stöd och matchning till arbete kommer ske i dialog mellan dig och dina handläggare.

Nedan finner du faktablad om olika vägar till stöd och matchning

Stöd & Matchning via Arbetsmarknad och Integration

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de ska innebära en effektiv väg till arbete för du som har språksvårigheter eller på annat sätt har behov av extra stöd.
Mer om Lokala jobbspår

SIUS

SIUS som står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Om du har en funktionsnedsättning och söker arbete kan du få stöd och hjälp av en SIUS konsulent från Arbetsförmedlingen.
Mer om SIUS

Arbetspraktik

Arbetspraktik ger dig förutsättningarna att under en tid får prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats med handledning och på så sätt ge mer praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka dina möjligheter att få en anställning.
Mer om Arbetspraktik

Rusta & Matcha

Behöver du extra stöd för att hitta jobb? Med Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha får du det stöd du behöver. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha stöd av och får en egen handledare som hjälper dig på vägen till jobb eller studier.
Mer om Rusta & matcha

Extratjänster

En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Du får en chans att komma in i arbetslivet och den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön.
Mer om Extratjänster

Intensivåret

Intensivåret är för dig som är med i etableringsprogrammet. Det ska bestå av språkintensiva och yrkesnära insatser riktade mot en bransch eller yrke och målet är att du ska kunna få arbete inom ett år.

Intensivåret startar 15 april

Mer om Intensivåret

När du behöver stöd till studier

Om det blir aktuellt med studier kan du få stöd med att boka en tid för studie- och yrkesvägledning eller bli informerad om olika arbetsmarknadsutbildningar. Du kan också få hjälp med att boka ett studiebesök till en Folkhögskola.

Nedan finner du faktablad om vuxenstudier

ArbetsmarknadsutbildningVästerbottensvuxFolkhögskolorStudera.nuProva på studier med aktivitetsersättning eller sjukersättningCSN- Centrala studiestödsnämndenLiljaskolan VännäsVuxenutbildning NordmalingVuxenutbildning RobertsforsVuxenutbildning VindelnVuxenutbildning Umeå