Lättläst

Ungdomstorget – är för dig som är i behov av samverkan och är mellan 16  -24 år och i vissa fall upp till 29 år.

Vuxentorget – är för dig som är i behov av samverkan och är mellan 25 -64 år.

Samordningsteamen i Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors eller Bjurholm -är för dig som är i behov av samverkan och är mellan 16 -64 år.

Beslut om samverkan är något för dig sker mellan

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • socialtjänsten
 • kommunernas arbetsmarknadsenheter
 • psykiatriska kliniken
 • primärvården

Samverkan erbjuder dig som blir aktuell stöd mot arbete eller studier.

Om du behöver bli redo för arbete

Exempelvis)

 • Stöd i att ta reda på din arbetsförmåga
 • Stöd i att finna ett arbete som passar just dig
 • Stöd för anpassning av ditt arbete

Om du behöver bli redo för studier

Exempelvis)

 • Information om studier
 • Stöd i att söka kurser
 • Guida till studieyrkesvägledare

Om du behöver stöd kring din hälsa

Exempelvis)

 • Utredningar av dina behov av vardagsrutiner
 • Utredning av eventuell diagnos
 • Stöd till rutiner i vardagen
 • Möjligheter att stärka din självkänsla
 • Hälsosamtal

När du är redo för arbete

 • Stöd och matchning mot ett arbete