– Samordningsteamen för de fem kranskommunerna är en samverkansmodell som har till uppgift att möta dina behov av stöd mot arbete eller studier utifrån ett helhetsperspektiv.

– Samordningsteamen kan därför erbjuda dig ett individuellt och anpassat stöd genom att knyta ihop samarbetet mellan dig och dina myndighets- och/eller vårdkontakter.

Målsättningen inom Samordningsteamen

Målsättningen är att du ska få det fördjupade stöd du behöver för att få din första anställning eller komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vägen dit kan se olika ut beroende på dina förutsättningar och förmågor, kanske är vägen via studier.

Inom Samordningsteamen samarbetar:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Respektive kommuns socialtjänst och arbetsmarknads- och integrationsenhet
 • Region Västerbotten för psykiatri

Samordningsteamen

Samordningsteamens främsta uppdrag är att klargöra dina arbetsförutsättningar och din arbetsförmåga för att därefter kunna stödja dig inför en eventuell anställning. Klicka dig vidare på knappen nedan för mer info.

Med en persons arbetsförutsättningar menas de slutsatser om en persons antagna möjligheter som man gemensamt kommer fram till genom samtal, tester och andra insatser. Det sker före arbetsförmågan bestäms (arbetsformelingen.se).

En persons arbetsförmåga bestäms av relationen mellan personens förutsättningar, kraven i ett arbete och arbetsmiljön. Exempelvis en persons förmåga att utföra arbetsuppgifter i ett bestämt antal timmar samt i en specifik arbetsmiljö. Detta innebär dock inte att det automatiskt går att överföra denna förmåga till en annan arbetsplats (fysioterapi.se).

Att klargöra arbetsförutsättningar kan för vissa personer också innebära att det finns behov av att utreda funktionsförmåga och aktivitetsförmåga. Klicka dig vidare på knappen nedan för mer info.

Med funktionsförmåga menas att klara av viktiga och nödvändiga vardagsfunktioner så som arbeta, studera, ägna sig åt fritidsaktiviteter och hobbyer, ta hand om sig själv och andra i den miljö som man lever i.

De olika uppgifterna kräver många slags ”förmågor”, till exempel syn, hörsel, rörelseförmåga, minne och annan slags informationshantering samt sociala och psykiska färdigheter och egenskaper (thl.fi).

Med aktivitetsförmåga menas en persons förmåga att utföra de uppgifter hen vill och behöver i syfte att tillfredsställa behov och uppnå viktiga livsmål (Sveriges arbetsterapeuter).

Ett sätt att ta reda på dina arbetsförutsättningar är att identifiera dina förmågor och hinder som är kopplade till arbetslivets basala krav.

Med arbetslivets basala krav menas:

 • Vilja arbeta – vara motiverad
 • Komma i tid – ha närvaro varje arbetsdag
 • Utföra ett arbete och slutföra ett arbete
 • Arbeta självständig efter introduktion/upplärning
 • Utföra arbetsuppgifter som man själv inte väljer
 • Meddela frånvaro via telefon
 • Ta sig till och från jobbet
 • Ha rena kläder och ha god personlig hygien – god personlig hygien betyder att man är ren på kroppen och har rent hår
 • Skilja på arbetets uppgifter och personliga behov
 • Fungera på arbetsplatsen och i arbetslaget
 • Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra
Samverkan Arbetsmodell grafik ver210525

Bilden visar att samordningsteamen kan arbeta med helhetslösningar utifrån dina specifika och individuella behov. Det finns dock vissa riktlinjer att förhålla sig till beroende på dina behov, ramar och lagstöd.

Söka arbete

Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsenheten  bistår med stöd i matchningen mellan dig och en arbetsgivare. Har du en funktionsnedsättning som begränsar din arbetsförmåga kan ett lönestöd bli aktuellt. (Se vidare under fliken ”När du är redo för arbete eller studier”)

Söka utbildning

Är du kortutbildad, har liten arbetserfarenhet eller har en målsättning att studera, kan Samordningsteamen guida dig vidare till en studie- och yrkesvägledare, boka ett studiebesök hos en utbildningsanordnare eller i vissa fall låta dig prova på studier.