Vad är Ungdomstorget?

Ungdomstorget är en samverkansmodell som står för tidiga, samordnade och behovsanpassade insatser från olika kompetensområden och verksamheter.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommuns socialtjänst och arbetsmarknads- och integrationsavdelning, psykiatriska kliniken och primärvården slår tillsammans ihop sina insatser och resurser för att möta dig och andra i behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.

Frågor & Svar

Aktuellt

Nyhet Jobbmassa 18 maj 2022 Jobb inom besoksnaringen Rubik Foto 1
Jobbmässa 18 maj – jobba inom besöksnäringen
Publicerad 4/29/2022 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Den 18 maj genomför Umeå kommun näringsliv i samarbete med visit Umeå och Visita Norrland en jobbmässa för besöksnäringen.läs mer ❯
Nyhet Arbetsmarknadstorgen Umearegionen Vi maste prata om valdet 2021
Vi måste prata om Våldet
Publicerad 10/14/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Se filmen från kampanjen Vi måste prata om våldet. Ett samarbete mellan Umebrå, Polisen och Midgårdsskolan.läs mer ❯
Nyhet Mote Distans 1
Läget på Arbetsmarknads­torgen vår/sommar 2021
Publicerad 5/26/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Pandemin har haft en stor påverkan på oss alla på olika sätt. Arbetsmarknaden har förändrats och många har fått tänka om kring sina vägval. Kommande år kommer mycket att handla om att tillvarata befintliga kunskaper, bygga på kunskaper samt uppmuntra till vidare studier. Genom ett tätt samarbete med dig hoppas vi kunna stödja dig på din väg till arbete eller/via...läs mer ❯
Nyhet Ledsen Kvinna 1
Vi vill motverka våld
Publicerad 5/26/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Inom Arbetsmarknadstorgens uppdrag ingår att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att kunna stötta dig som har erfarenheter av att utsättas för våld kommer vi ställa en rad frågor om våld.läs mer ❯
Nyhet Arbete Svetsning 1
Arbetslösheten sjunker
Publicerad 5/24/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Under mars och april har cirka 78 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ett arbete och 7 000 gått till studierläs mer ❯