Vad är Ungdomstorget?

Ungdomstorget är en samverkansmodell som står för tidiga, samordnade och behovsanpassade insatser från olika kompetensområden och verksamheter.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommuns socialtjänst och arbetsmarknads- och integrationsavdelning, psykiatriska kliniken och primärvården slår tillsammans ihop sina insatser och resurser för att möta dig och andra i behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.

Frågor & Svar

Aktuellt

Nyhet Ledsen Kvinna 1
Vi vill motverka våld
Publicerad 5/26/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Inom Arbetsmarknadstorgens uppdrag ingår att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att kunna stötta dig som har erfarenheter av att utsättas för våld kommer vi ställa en rad frågor om våld.läs mer ❯
Nyhet Arbete Svetsning 1
Arbetslösheten sjunker
Publicerad 5/24/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Under mars och april har cirka 78 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ett arbete och 7 000 gått till studierläs mer ❯
Nyhet Studier 1
Här är jobben med kortare utbildning att satsa på
Publicerad 5/24/2021 Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen
Anläggningsmaskinförare Elektrikeryrken Lastbilsförare Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer Svetsare Träarbetare och snickare Underhållsmekaniker och maskinreparatörer Undersköterskor VVS-montörer *Yrkeslistorna är en prognos fram till 2025.läs mer ❯