Ikon Jobb Farg liten

Vad gör en SIUS-konsulent?

Om du söker arbete och har en funktionsnedsättning som medför att du har en nedsatt arbetsförmåga så finns det möjlighet att få stöd av en SIUS- konsulent. Är du intresserad så ta kontakt med din arbetsförmedlare. SIUS är en förkortning av ”Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd” och det innebär att en arbetsförmedlare med speciell kompetens ska vara ditt…

Ikon Jobb Farg liten

Vad innebär en arbetsprövning?

Om du behöver klargöra dina arbetsförutsättningar kan det bli aktuellt med arbetsprövning. Då får du träffa en arbetsmarknadskonsulent från kommunens arbetsmarknadsavdelning eller en arbetsförmedlare. Innan arbetsprövningen påbörjas, träffas ni för att ta reda på vilken kompetens och vilka egenskaper du har, samt dina begränsningar och behov av stöd. Tillsammans med dig kan vi göra…