Ikon Samverkan Farg liten

Vad är Samordningsförbundet?

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja och underlätta samverkan, samarbete och samordning inom rehabiliteringsområdet mellan stat, kommun och region. Syftet är att enskilda individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.