Ikon UT Farg liten

Vilka mål finns inom Ungdomstorget?

Ungdomstorget strävar mot två mål, att unga ska etablera sig och få egen försörjning via arbete eller studier. Det betyder att vi som arbetar på Ungdomstorget tillsammans med dig hittar en färdriktning som passar in på dina specifika behov och mål. Ibland kan det vara mer lämpligt för tillfället med en annan lösning än…

Ikon UT Farg liten

Vad har Ungdomstorget för resultat?

Ungdomstorgets uppdrag är att erbjuda ungdomar stöd inför sin etablering på arbetsmarknaden, egen försörjning och därmed ett självständigt liv. Resultatet påverkas av varje individs målsättning, förmåga och vilja. Resultatet påverkas också av konjunkturen på arbetsmarknaden och politiska prioriteringar. (och rådande pandemi)   Resultaten de sju sista åren har varit följande: Av 244 deltagande ungdomar…

Ikon UT Farg liten

Vad kan en arbetsterapeut på Ungdomstorget ge mig för stöd?

Arbetsterapeuterna på Ungdomstorget träffar ungdomar med psykisk ohälsa, både med och utan fastställd diagnos. Ungdomarna har svårt att få till vardagslivet, det kan handla om att passa tider, ta sig i väg hemifrån till exempelvis en arbetsprövning, äta och sova regelbundet samt att orka med både arbetslivet och hemliv. Arbetsterapeuterna kartlägger hur vardagen ser…

Ikon UT Farg liten

Vad händer när jag kommer till Ungdomstorget?

Ungdomstorget bedriver sin verksamhet på Sveagatan 8 i Umeå. Vi som arbetar här möter alltid upp alla besök i receptionen. Vad din tid på Ungdomstorget ska leda till beslutar du tillsammans med din/dina handläggare. Ditt första besök kan därför vara ett enskilt samtal med en eller flera av dina handläggare. Vid det mötet får ni tillsammans besluta om…