Ikon UT Farg liten

Vad kan en arbetsterapeut på Ungdomstorget ge mig för stöd?

Arbetsterapeuterna på Ungdomstorget träffar ungdomar med psykisk ohälsa, både med och utan fastställd diagnos. Ungdomarna har svårt att få till vardagslivet, det kan handla om att passa tider, ta sig i väg hemifrån till exempelvis en arbetsprövning, äta och sova regelbundet samt att orka med både arbetslivet och hemliv. Arbetsterapeuterna kartlägger hur vardagen ser…

Ikon UT Farg liten

Vad händer när jag kommer till Ungdomstorget?

Ungdomstorget bedriver sin verksamhet på Sveagatan 8 i Umeå. Vi som arbetar här möter alltid upp alla besök i receptionen. Vad din tid på Ungdomstorget ska leda till beslutar du tillsammans med din/dina handläggare. Ditt första besök kan därför vara ett enskilt samtal med en eller flera av dina handläggare. Vid det mötet får ni tillsammans besluta om…

Ikon UT Farg liten

Vad är Våga Växa?

Våga växa Våga växa är för dig mellan 16 och 29 år som vill fundera över vägval i livet samtidigt som du får arbeta med dig själv och skapa rutiner i vardagen. Vi jobbar primärt 12 veckor indelat i 5 olika block. Blocken är följande och innehållet under är en del av det som…