Ikon UT Farg liten

Vad är Våga Växa?

Våga växa Våga växa är för dig mellan 16 och 29 år som vill fundera över vägval i livet samtidigt som du får arbeta med dig själv och skapa rutiner i vardagen. Vi jobbar primärt 12 veckor indelat i 5 olika block. Blocken är följande och innehållet under är en del av det som…

Ikon UT Farg liten

Varför finns Ungdomstorget?

Ungdomstorget finns till för att underlätta för personer som behöver stöd från flera myndigheter och vårdenheter samtidigt. Ungdomstorget finns till för personer vars behov inte alltid går att inordna under en myndighets ansvarområde.    

Ikon UT Farg liten

För vilka finns Ungdomstorget till för?

Vi finns till för dig som har behov av stöd från flera aktörer samtidigt och tillhör någon av dessa ålderskategorier. 16-20 år: KAA; Kommunala aktivitetsansvaret och har brutit sina gymnasiestudier 18-25 år: Arbetssökande/sjukpenning/sjukskrivna 19-29 år: Aktivitetsersättning (Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i minst ett år)

Ikon UT Farg liten

Hur samordnar vi olika insatser?

Vi samordnar olika insatser genom att informera dig om olika valmöjligheter och lyssna till just dina behov av stöd. Planeringen ska vara anpassad till dig och vara realistisk utifrån olika krav och förväntningar. Det kan betyda att du stegvis får förflytta dig närmare och närmare ditt mål genom olika insatser som Arbetsförmedlingen och/eller Umeå kommun kan erbjuda. Det kan…

Ikon UT Farg liten

Vilka mål finns inom Ungdomstorget?

Ungdomstorget strävar mot två mål, att unga ska etablera sig och få egen försörjning via arbete eller studier. Det betyder att vi som arbetar på Ungdomstorget tillsammans med dig hittar en färdriktning som passar in på dina specifika behov och mål. Ibland kan det vara mer lämpligt för tillfället med en annan lösning än…