Ikon UT Farg liten

Varför finns Ungdomstorget?

Ungdomstorget finns till för att underlätta för personer som behöver stöd från flera myndigheter och vårdenheter samtidigt. Ungdomstorget finns till för personer vars behov inte alltid går att inordna under en myndighets ansvarområde.    

Ikon UT Farg liten

För vilka finns Ungdomstorget till för?

Vi finns till för dig som har behov av stöd från flera aktörer samtidigt och tillhör någon av dessa ålderskategorier. 16-20 år: KAA; Kommunala aktivitetsansvaret och har brutit sina gymnasiestudier 18-25 år: Arbetssökande/sjukpenning/sjukskrivna 19-29 år: Aktivitetsersättning (Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i minst ett år)

Ikon UT Farg liten

Hur samordnar vi olika insatser?

Vi samordnar olika insatser genom att informera dig om olika valmöjligheter och lyssna till just dina behov av stöd. Planeringen ska vara anpassad till dig och vara realistisk utifrån olika krav och förväntningar. Det kan betyda att du stegvis får förflytta dig närmare och närmare ditt mål genom olika insatser som Arbetsförmedlingen och/eller Umeå kommun kan erbjuda. Det kan…

Ikon UT Farg liten

Vilka mål finns inom Ungdomstorget?

Ungdomstorget strävar mot två mål, att unga ska etablera sig och få egen försörjning via arbete eller studier. Det betyder att vi som arbetar på Ungdomstorget tillsammans med dig hittar en färdriktning som passar in på dina specifika behov och mål. Ibland kan det vara mer lämpligt för tillfället med en annan lösning än…

Ikon UT Farg liten

Vad har Ungdomstorget för resultat?

Ungdomstorgets uppdrag är att erbjuda ungdomar stöd inför sin etablering på arbetsmarknaden, egen försörjning och därmed ett självständigt liv. Resultatet påverkas av varje individs målsättning, förmåga och vilja. Resultatet påverkas också av konjunkturen på arbetsmarknaden och politiska prioriteringar. (och rådande pandemi)   Resultaten de sju sista åren har varit följande: Av 244 deltagande ungdomar…

Ikon UT Farg liten

Vad kan en arbetsterapeut på Ungdomstorget ge mig för stöd?

Arbetsterapeuterna på Ungdomstorget träffar ungdomar med psykisk ohälsa, både med och utan fastställd diagnos. Ungdomarna har svårt att få till vardagslivet, det kan handla om att passa tider, ta sig i väg hemifrån till exempelvis en arbetsprövning, äta och sova regelbundet samt att orka med både arbetslivet och hemliv. Arbetsterapeuterna kartlägger hur vardagen ser…