Ikon UT Farg liten

Vi finns till för dig som har behov av stöd från flera aktörer samtidigt och tillhör någon av dessa ålderskategorier.

16-20 år: KAA; Kommunala aktivitetsansvaret och har brutit sina gymnasiestudier

18-25 år: Arbetssökande/sjukpenning/sjukskrivna

19-29 år: Aktivitetsersättning (Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i minst ett år)