Ikon UT Farg liten

De ungdomar som erbjuds stöd via Ungdomstorget har alltid först haft en kontakt med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, gymnasieskolan, Försäkringskassan, Ungdomshälsan eller psykiatrin.

Det innebär att du som enskild inte kan boka en tid här, utan först måste vända dig till den organisation som i ett första steg kan möta upp ditt behov. Om du är intresserad av praktik, arbete eller studier bör du registrera dig på Arbetsförmedlingen.

Har du istället behov av ett boende eller tillfälligt försörjningsstöd är det mottagningsenheten på socialtjänsten som du kontaktar via kommunens växel.

Om du redan har en kontakt på någon av nämnda myndigheter kan du fråga din handläggare för mer information om Ungdomstorget.