Ikon UT Farg liten

Vi samordnar olika insatser genom att informera dig om olika valmöjligheter och lyssna till just dina behov av stöd. Planeringen ska vara anpassad till dig och vara realistisk utifrån olika krav och förväntningar.

Det kan betyda att du stegvis får förflytta dig närmare och närmare ditt mål genom olika insatser som Arbetsförmedlingen och/eller Umeå kommun kan erbjuda. Det kan vara insatser som riktar sig mot studier, arbete eller social träning.