Ikon Jobb Farg liten

Det finns inga garantier om att det finns en framtid i ett yrke  i en global och föränderlig tid. Det är därför viktigt att valet av utbildning och yrke är förankrat genom ett intresse för yrkets arbetsuppgifter. Det kan vara en bra vägledning att läsa igenom Arbetsförmedlingens prognoser som kommer två gånger per år. Där gör en sammanfattning av läget i riket och det går att hitta det område som är intressant.