Ikon UT Farg liten

Ungdomstorget är en samlokaliserad verksamhet där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten samverkar tätt tillsammans med dig som varken arbetar eller studerar och har behov av fördjupat stöd inför sin etablering till arbete eller studier. Ungdomstorget är likt ett nav som samordnar stöd till ungdomar.

Vår vision är:

Ungdomstorget– ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.