Ikon UT Farg liten

Ungdomstorget bedriver sin verksamhet på Sveagatan 8 i Umeå. Vi som arbetar här möter alltid upp alla besök i receptionen.

Vad din tid på Ungdomstorget ska leda till beslutar du tillsammans med din/dina handläggare. Ditt första besök kan därför vara ett enskilt samtal med en eller flera av dina handläggare.

Vid det mötet får ni tillsammans besluta om vilka steg som är lämpliga för just dig på vägen till arbete eller studier så du kan ta ställning till olika alternativa vägval.