Ikon UT Farg liten

Ungdomstorgets uppdrag är att erbjuda ungdomar stöd inför sin etablering på arbetsmarknaden, egen försörjning och därmed ett självständigt liv.

Resultatet påverkas av varje individs målsättning, förmåga och vilja. Resultatet påverkas också av konjunkturen på arbetsmarknaden och politiska prioriteringar. (och rådande pandemi)

 

Resultaten de sju sista åren har varit följande:

Av 244 deltagande ungdomar under 2020 avslutades 56 st. Av dessa avslutades 17 till arbete och 11 till studier. 15 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 295 deltagande ungdomar under 2019 avslutades 128 st. Av dessa avslutades 29 till arbete och 28 till studier. 58 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 282 deltagande ungdomar under 2018 avslutades 122 st. Av dessa avslutades 40 till arbete och 23 till studier. 47 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 336 deltagande ungdomar under 2017 avslutades 157 st. Av dessa avslutades 55 till arbete och  30 till studier. 29 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 387 deltagande ungdomar under 2016 avslutades 159 st. Av dessa avslutades 51  till arbete och 23 till studier. 36 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 425 deltagande ungdomar under 2015 avslutades 217 st. Av dessa avslutades 68  till arbete och 50 till studier. 54 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.

Av 519 deltagande ungdomar under 2014 avslutades 251 st. Av dessa avslutades 107  till arbete och 69 till studier. 45 personer gick vidare till annan behovsanpassad lösning.