Ikon UT Farg liten

En arbetsförmedlares uppgift är att se till att du får tips om lediga jobb och att de som är arbetsgivare får förslag på personer som passar till de lediga jobben. Det kan ske på så vis att vi skickar förslag på lediga jobb som du kan söka, eller att vi träffas och tillsammans går igenom lediga jobb för att se vad som kan vara lämpligt för just dig.

För dig som är aktuell på Ungdomstorget är det gjort en bedömning att du behöver stöd för att komma vidare mot ett arbete. Det kan vara så att du inte vet vad du klarar av och inte heller vet hur mycket du orkar jobba. Då behöver du få testa på detta via en arbetsprövning i första hand.

Sen kan det vara så att arbetsplatsen du ska vara på behöver anpassas eller att vi behöver veta mer om dig och dina behov. I såna fall har vi på arbetsförmedlingen egna specialister som du får träffa.

Målsättningen är att vi tillsammans ska komma fram till hur mycket du orkar jobba och inom vilket yrkesområde.