Ikon UT Farg liten

Arbetsterapeuterna på Ungdomstorget träffar ungdomar med psykisk ohälsa, både med och utan fastställd diagnos. Ungdomarna har svårt att få till vardagslivet, det kan handla om att passa tider, ta sig i väg hemifrån till exempelvis en arbetsprövning, äta och sova regelbundet samt att orka med både arbetslivet och hemliv.

Arbetsterapeuterna kartlägger hur vardagen ser ut och tillsammans kommer man fram till förändringar som ungdomen vill göra. Det kan handla om att skapa nya/andra rutiner, att använda hjälpmedel/appar för att planera veckan eller att träna att göra olika hushållssysslor.