Ikon UT Farg liten

Psykologen på Ungdomstorget arbetar med diagnostiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar inom ramen för specialistpsykiatrin.