Ikon UT Farg liten

Ibland kan orsaken till att en person behöver stöd bero på att hen hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation och inte kan försörja sig själv. Då kan du ansöka om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Behovet av försörjningsstöd utreds månadsvis av din socialsekreterare vilket innebär att du lämnar in en ansökan för varje månad. Tillsammans med din ansökan ska du inlämna underlag som styrker dina aktuella inkomster och utgifter ex. kontoutdrag, kopia på hyresavi och elräkning m.m. Alla insättningar på ditt konto räknas som inkomst vid beräkning av försörjningsstödet, ex. insättningar via swish. Handläggningstiden är tio vardagar vid komplett ansökan.

Försörjningsstödet ska täcka hushållets mest grundläggande behov för mat, boende med mera.

Enligt lagen är föräldrarna skyldig att försörja sina barn till de fyller 18 år. Om du fortfarande går i gymnasiet när du fyller 18 år förlängs skyldigheten och gäller tills du gått ut skolan, men inte fyllt 21 år. 18-20 åringar som inte går i skolan kan söka försörjningsstöd för egen del. När det gäller bistånd för kostnader till eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp med bostadskostnader om det finns starka sociala skäl till flytten. Socialtjänsten utreder då om det finns grava sociala problem exempelvis fysisk eller psykisk misshandel som vållar ungdomen hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som ingår i biståndet.

För att beviljas försörjningsstöd krävs följande:

  • att du gör vad du kan för att själv försöka lösa dina ekonomiska problem och att du i första hand söker övriga bidrag du kan ha rätt till som exempelvis bostadsbidrag, a-kassa eller alfakassa.
  • du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande
  • att du i första hand har använder dig av sparade pengar, aktier, fonder eller andra tillgångar t.ex. bil.
  • om du inte kan ta ett arbete på grund av ex. sjukdom ska giltigt läkarintyg inlämnas med din ansökan

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om försörjningsstöd.