Ikon Samverkan Farg liten

Det är bra för att du ska få ett samlat stöd av dina handläggare på de olika myndigheterna i stället för att du måste ha många kontaktpersoner och möten. Ambitionen är att du tillsammans med ditt samlade nätverk får ett bättre och effektivare stöd i riktning mot arbete eller studier genom att gemensamt tydliggöra vad som gäller för just dig och dina förutsättningar.