Ikon Jobb Farg liten

När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen är det viktigt att du berättar om dina behov och vilket stöd du kan behöva. För att komma fram till vilken typ av stöd du behöver finns det olika möjligheter. Vanligast är att du arbetsprövar eller praktiserar på en arbetsplats.

Via Arbetsförmedlingen finns också möjlighet att göra det som kallas ”arbetsförmågebedömning”, då anlitar vi andra företag som hjälper oss med detta. Du kan även rekommenderas att göra tester genom Arbetsförmedlingen för att komma fram till vilket stöd som är lämpligast för dig. Du kan till exempel få träffa en arbetspsykolog som kan vägleda mot lämpligt arbete/studier. Prata med din arbetsförmedlare om vilket stöd som kan vara aktuellt för just dig.