Ikon Studier Farg liten

Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare på Viva vägledning. Det finns ett stödteam på Viva Komvux och en studieverkstad för ungdomar som du har möjlighet att få hjälp av. Stödet kan till exempel vara hjälp av specialpedagog, anpassade prov, inläst material och studieteknik.