Ikon UT Farg liten

Ungdomstorget strävar mot två mål, att unga ska etablera sig och få egen försörjning via arbete eller studier.

Det betyder att vi som arbetar på Ungdomstorget tillsammans med dig hittar en färdriktning som passar in på dina specifika behov och mål. Ibland kan det vara mer lämpligt för tillfället med en annan lösning än just arbete eller studier, då ska vi ge dig stödet att hitta rätt lösning.