Ikon UT Farg liten

Du kan få fördjupat stöd på din väg till arbete eller studier beroende på dina behov och förutsättningar bl. a genom att

 • Pröva din arbetsförmågan och dina arbetsförutsättningarna på en arbetsplats
 • Utreda din funktionsförmåga
 • Identifiera om du har några hindrande omständigheter
 • Pröva din kompetens och anställningsbarhet
 • Motivera och stärka dig i arbetslivets basala krav
 • Lotsa dig i din individuella behov på vägen till arbete eller studier
 • Ev. guida dig till vården
 • Erbjuda social träning
 • Matcha dig till arbete
 • Boka in dig för studie- och yrkesvägledning
 • Få prova på studier