Det här kan du göra på egen hand

Klicka dig vidare och läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida om olika stöd, hur du sätter mål och delmål eller hittar ett yrke.

Arbetsprövning

En arbetsprövning ska leda till att klargöra dina arbetsförutsättningar. Arbetsprövningen kan vara i en privat, offentlig eller ideell verksamhet där du kan ta del av handledning och tät uppföljning.

Syftet med en arbetsprövning är att orientera sig i arbetslivets villkor genom att träna specifika arbetsuppgifter, arbetssituationer och på de förväntningar som arbetslivet kräver. Syftet är även att få erfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden.

Exempel på offentlig prövningsplats i Umeå kommun är:  

  • Arenor för prövning (fd. Tegelbruksvägen eller Viva Resurs)

Mer information finns på Umeå kommuns hemsida www.umea.se. För offentliga prövningsplatser måste du vara skriven i den kommunen där du får ditt stöd.

När dina arbetsförutsättningar och arbetsförmåga är klargjord är det läge söka ett arbete hos en privat eller offentlig arbetsgivare.

Det är alltid arbetsgivaren som väljer vem eller vilka som får en anställning. Har du en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan ett lönebidrag till arbetsgivaren kompensera din nedsättning.

Helhetsperspektiv

För att hitta balansen mellan förmågor, sociala och psykiska färdigheter och egenskaper, vardagsfunktioner (ex. ekonomi), arbete, studier och dina mål kan du behöva ett stöd av olika yrkesgrupper.

Följande insatser har ett särskilt fokus på din arbets-, studie-, funktions- och/eller aktivitetsförmåga. Vilken eller vilka insatser som blir aktuella för just dig kommer du tillsammans med dina handläggare diskutera inför din planering

Klargöra arbetsförutsättningar

Arbetsmarknadsavdelningen i Umeå kan i samarbete med dig hitta en lämplig arbetsplats för arbetsprövning hos en privat -eller offentlig arbetsgivare eller i en ideell förening.

Gäller dig som fått ett beslut om samverkan i Vuxentorget och en planering om arbetsprövning.

Klargöra funktion och förmåga

Arbetsterapeuten gör arbetsterapeutiska utredningar, bedömningar och behandlingar för att klargöra funktionsnedsättningar som begränsar eller möjliggör ökad aktivitet, vardagshantering och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Psykologen kan göra diagnostiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar inom ramen för specialistpsykiatrin.

Gäller för personer som har etablerade kontakter med psykiatriska kliniken.

Social livssituation

Socionomen arbetar med att kartlägga din sociala livssituation för att identifiera eventuella
rehabiliteringshinder och vidare lotsa dig till rätt insats och stöd.

Socionomen arbetar utifrån en helhet och har möjlighet att erbjuda individuella lösningar efter behov.

Hälsa

Du kan bli erbjuden ett hälsosamtal ( gäller Umeå). Det innebär att du först får svara på ett frågeformulär om dina levnadsvanor. Frågorna handlar bland annat om stress, sömn, fysisk aktivitet, mat- tobak- och alkoholvanor.

Växtkraft

Växtkraft (gäller personer som bor i Umeå) är en gruppinsats för dig mellan 25-64 år. Växtkraft erbjuder arbetslivsrehabiliterande insatser med hälso- och naturbaserade inslag, där du kan få stöd i arbetslivets basala krav, ökat självförtroende och motivation.

Finns möjlighet till Studiebesök.