Ikon Ekonomi Farg liten

Utvecklingsersättning 

Är ett stöd som lämnas till deltagare i Jobbgarantin för ungdomar och som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning.

Du får 57 kronor per dag. Men om något av följande stämmer in på dig får du 166 kronor per dag:

  • Du har gått ut gymnasiet.
  • Du har fyllt 20 år och deltar i en folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte.
  • Du omfattas av ett utbildningskontrakt.

Utvecklingsersättning är skattefri, du får alltså hela beloppet utbetalt.

Aktivitetsstöd

Är en sammanfattande benämning på ersättningen till arbetssökande som har försäkring via arbetslöshetskassan  eller är över 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 % av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan.

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Ersättningen som du får kallas aktivitetsstöd och är skattepliktig. Det betyder att Försäkringskassan drar av skatt innan utbetalning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbetssokande/om-du-deltar-i-ett-program-hos-arbetsformedlingen

 

Aktivitetsersättning

Är en ersättning för ungdomar som inte kommer att kunna jobba heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt betalas hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Försörjningsstöd

Beräknas utifrån en individuell bedömning där flera faktorer spelar in.

Riksnormen uppdaterad 2021-01-01