Ikon Studier Farg liten

Det finns flera saker som händer kortsiktigt och långsiktigt.

 

Kortsiktigt, CSN betalar inte längre ut studiebidrag och det kan även påverka familjens ekonomi (flerbarnstillägg, underhållsstöd, bostadsstöd). När du avbryter skolan så får du får träffa Ronnie eller Peter som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att prata igenom konsekvenser och vilka alternativ som finns utanför skolan. De kan erbjuda praktik, vägledningssamtal och andra insatser men fokus är att försöka hitta en väg tillbaka till skolan.

 

Långsiktigt, kan det finnas stora konsekvenser av att hoppa av. Många ungdomar vet att det blir svårare att hitta arbete utan gymnasieexamen, men det är inte det enda problemet. Många unga som avbryter skolan och stannar hemma upplever ett utanförskap. Längre fram när jämnåriga tar studenten, flyttar till annan ort för att studera, börjar jobba, får råd att flytta hemifrån och resa. Då upplever många att det känns jobbigt att sitta kvar i samma situation. Därför är fokus från KAA alltid att försöka komma tillbaka till studier i första hand. Om det inte är möjligt så försöker vi hitta andra vägar framåt.