Ikon Studier Farg liten

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från ett gymnasieprogram.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år det kalenderhalvår utbild­ningen påbörjas kan göras i särskilda fall om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl. Information om dispens­ansökan hittar du på vuxenutbildningens hemsida.