Ikon UT Farg liten

Hikikomori är ett japanskt begrepp och betyder ungefär ”den som drar sig undan”. I Japan har det under en längre tid uppmärksammats att ett flertal män drar sig undan i sina barndomshem, och tar avstånd från arbetsliv och utbildning. Här i Sverige pratar vi om hemmasittande ungdomar och vuxna som av olika orsaker befinner sig mycket hemma. Ofta är psykisk ohälsa kopplat till att individer har svårt att själva bryta den isolering som uppstår.

Det finns verksamheter i Sverige som vänder sig till hemmasittande unga vuxna. I Umeå finns en verksamhet som heter Hikikomori. Mer information hittar du på Hikikomori Umeås hemsida.

Folder Hikikomori