Ikon Jobb Farg liten

Om du söker arbete och har en funktionsnedsättning som medför att du har en nedsatt arbetsförmåga så finns det möjlighet att få stöd av en SIUS- konsulent. Är du intresserad så ta kontakt med din arbetsförmedlare.

SIUS är en förkortning av ”Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd” och det innebär att en arbetsförmedlare med speciell kompetens ska vara ditt stöd för att finna, få och  behålla ett arbete.

Ni träffas för att gå igenom vilken typ av arbete du söker och vad som kan vara lämpligt med tanke på just din funktionsnedsättning. Du får träna på en arbetsplats och målet är anställning. Det går inte att säga i förväg hur lång tid du måste träna på arbetsuppgifterna innan du blir anställd.

SIUS- konsulenten är ett stöd både för dig, arbetsplatsen och den tänkta arbetsgivaren.  Stödet erbjuds även i ett år efter att du blivit anställd.