Ikon UT Farg liten

Har du blivit kallad till ett möte men har fått förhinder, t.ex. sjukdom eller arbete, är det viktigt att du meddelar den handläggare du fått kallelsen av.  Du kommer då bli erbjuden en ny tid.

Om du har försörjningsstöd är det extra viktigt att meddela eventuell frånvaro annars riskerar du att få avdrag på ditt försörjningsstöd.