Ikon UT Farg liten

Ungdomstorget finns till för att underlätta för personer som behöver stöd från flera myndigheter och vårdenheter samtidigt.

Ungdomstorget finns till för personer vars behov inte alltid går att inordna under en myndighets ansvarområde.