Ikon UT Farg liten

På Ungdomstorget samarbetar medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten med deltagare utifrån individuella stödbehov.

Tillsammans under samma tak på Sveagatan 8 sitter:

Arbetsförmedlingen – arbetsförmedlare och SIUS- konsulenter

Viva – arbetsmarknadskonsulenter

Försäkringskassan – personliga handläggare

Socialtjänsten – socialsekreterare

Psykiatrin – arbetsterapeuter och psykolog