Ungdomstorget

Ungdomstorgets främsta uppdrag är att klargöra dina arbetsförutsättningar och din arbetsförmåga och för att därefter kunna stödja dig inför en eventuell anställning.

Med en persons arbetsförutsättningar menas de slutsatser om en persons hypotetiska möjligheter som man gemensamt kommer fram till genom samtal, tester och andra insatser. Det sker före arbetsförmågan bestäms.

En persons arbetsförmåga bestäms av relationen mellan personens förutsättningar, kraven i ett arbete och arbetsmiljön. Exempelvis en persons förmåga att utföra arbetsuppgifter i ett bestämt antal timmar samt i en specifik arbetsmiljö. Detta innebär dock inte att det automatiskt går att överföra denna förmåga till en annan arbetsplats.

 

Att klargöra arbetsförutsättningar kan för vissa personer också innebära att det finns behov av att utreda funktionsförmåga och aktivitetsförmåga.

Med funktionsförmåga menas att klara av viktiga och nödvändiga vardagsfunktioner så som arbeta, studera, ägna sig åt fritidsaktiviteter och hobbyer, ta hand om sig själv och andra – i den miljö som man lever i. De olika uppgifterna kräver många slags ”förmågor”, till exempel syn, hörsel, rörelseförmåga, minne och annan slags informationshantering samt sociala och psykiska färdigheter och egenskaper.

Med aktivitetsförmåga menas en persons förmåga att utföra de uppgifter hon vill och behöver i syfte att tillfredsställa behov och uppnå vitala livsmål.

 Ett sätt att ta reda på dina arbetsförutsättningar är att identifiera dina förmågor och hinder som är kopplade till arbetslivets basala krav.

Med arbetslivets basala krav menas:

 • Vilja arbeta – vara motiverad
 • Komma i tid – ha närvaro varje arbetsdag
 • Utföra ett arbete och slutföra ett arbete
 • Arbeta självständig efter introduktion/upplärning
 • Utföra arbetsuppgifter som man själv inte väljer
 • Meddela frånvaro via telefon
 • Ta sig till och från jobbet
 • Vara hel och ren- anpassa kläder och ev. smink
 • Skilja på arbetets uppgifter och personliga behov
 • Fungera på arbetsplatsen och i arbetslaget
 • Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra

 

Våga Växa är en förberedande insats där du som är mellan 16-24 år (i vissa fall upp till 29 år) kan få stöd i arbetslivets basala krav. (Info.blad)

Växtkraft är en förberedande insats där du som är mellan 25-64 år och bor i Umeå kan få stöd i arbetslivets basala krav. (Info.)

En arbetsprövning ska leda till att klargöra din arbetsförmåga. Arbetsprövningen kan vara i en privat, offentlig eller ideell verksamhet eller på en prövningsplats med handledning och tät uppföljning.

Syftet med en arbetsprövning är att orientera sig i arbetslivets villkor genom att träna specifika arbetsuppgifter, arbetssituationer och de förväntningar som arbetslivet kräver. Syftet är även att få erfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden.

Exempel på offentliga prövningsplatser där en person kan pröva sin arbetsförmåga i Umeåregionens kommuner är:

 • I Umeå – Tegelbruksvägen
 • I Vännäs – Returcentrum
 • I Vindeln – Retrå, Servå
 • I Nordmaling – Repa
 • I Robertsfors – Bruksam

 

När arbetsförmågan är klargjord på exempelvis en arbetsplats eller på en prövningsplats är det läge söka ett reguljärt arbete.

Ungdomstorget eller reguljära Arbetsförmedlingen kan då bistå med stöd i matchningen mellan dig och en arbetsgivare. Har du en funktionsnedsättning som begränsar din arbetsförmåga kan ett lönestöd bli aktuellt.   (Se vidare under stöd och matchning till arbete)

Är du kortutbildad, har liten arbetserfarenhet eller har en målsättning att studera, kan Ungdomstorget guida vidare till en studie- och yrkesvägledare, boka ett studiebesök hos en utbildningsanordnare eller i vissa fall låta dig prova på studier.